Oceny i banery

Ocena użytkownika

W rankingu użytkownika wpływa na poziom wypełniania stron informacji. Oznacza to, że więcej ishformatsiyi piszesz o sobie, tym więcej zdjęć dodać - wyższa ocena.
 

Celem rankingu i pozycjonowania

Lista obiektów jest ustawiony domyślnie Sortuj według rankingu.Ocena jest obliczana jako średnia z wszystkich szacunków. Również ocena użytkownicy mogą dodawać gwiazdki do płatnego sposób. To zwiększa strony ruchu na obiekcie i poprawia rozkazy.
 

Banery

Banery - to miejsca w Internecie, gdzie można automatycznie umieścić opłatę na temat. Takie rozwiązanie zwiększa ruch na swojej stronie i poprawia obiektu zlecenia.